"Els dilluns no vull fer faena, els dimarts passejar, els dimecres anar al cine i els dijous a festejar, els divendres passar comptes, els dissabtes anar a cobrar i es diumenge que en faria, no en deixen treballar". Maria Ferrà Vidal "de Ca's Sabater Àngel"